SSoL 2010

The 4th Summer School of Linguistics took place from 14 to 20 August 2010 in Dačice, Czech Republic. It was financially supported by the Faculty of Arts, Charles University in Prague.

Schedule

  10.00–11.10 11.20–12.30 14.00–15.10 15.20–16.30 17.00–18.10 18.20–19.30
Sa
14. 8.
ARRIVAL ARRIVAL Knittl:
Slovesa pohybu v češtině a jejich osvojování z pohledu kognitivní lingvistiky
Knittl:
Slovesa pohybu v češtině a jejich osvojování z pohledu kognitivní lingvistiky
Chromý:
Synestézie v češtině
Chromý:
Synestézie v češtině
Su
15. 8.
Farkaš:
Jazyk a ukotvená kognícia
Farkaš:
Jazyk a ukotvená kognícia
Bičovský:
Realismus vs. formalismus rekonstrukce a problém vnitřní rekonstrukce
FREE Farkaš:
Konekcionistické modelovanie akvizície jazyka
Farkaš:
Konekcionistické modelovanie akvizície jazyka
Mo
16. 8.
FREE FREE Taraldsen:
Building verbs
Taraldsen:
Building verbs
Ogden:
The phonetics of conversation

Ogden:
The phonetics of conversation
Tu
17. 8.
Ogden:
The phonetics of conversation
Ogden:
The phonetics of conversation
Lichtenberk:
Language description and typology I
Lichtenberk:
Language description and typology I
Nilsenová:
Kopírování a konvergence v jazykové interakci
Nilsenová:
Individuální rozdíly v interpretaci řečového signálu
We
18. 8.
Fried:
Introduction to grammaticaliza-tion
Fried:
Construction-alization
FREE FREE FREE FREE
Th
19. 8.
Lichtenberk:
Language description and typology II
Lichtenberk:
Language description and typology II
WORKSHOPS:
- fonetický
- psycholing-vistický
- kontaktový
WORKSHOPS:
- fonetický
- psycholing-vistický
- kontaktový
WORKSHOPS:
- fonetický
- psycholing-vistický
- kontaktový
WORKSHOPS:
- fonetický
- psycholing-vistický
- kontaktový
Fr
20. 8.
Šimík:
Základy sémantiky otázek
Šimík:
Základy sémantiky otázek
Kapalková & Slančová:
Východiská tvorby slovenskej verzie CDI (TEKOS I a II)
Kapalková & Slančová:
Východiská tvorby slovenskej verzie CDI (TEKOS I a II)
Polišenská:
Opakování slov a vět jako nástroj ke zkoumání jazyka
Polišenská:
Opakování slov a vět jako nástroj ke zkoumání jazyka


Lecturers

Jan Bičovský (Charles University in Prague)
Jan Chromý (Charles University in Prague)
Igor Farkaš (Comenius University in Bratislava)
Mirjam Fried (Institute of the Czech Language, Academy of Sciences of the Czech Republic)
Svetlana Kapalková & Daniela Slančová (Comenius University in Bratislava; University of Presov in Presov)
Luděk Knittl (The University of Sheffield)
František Lichtenberk (University of Auckland)
Marek Nagy (Palacký university in Olomouc)
Marie Nilsenová (Tilburg University)
Richard Ogden (University of York)
Kamila Polišenská (City University London)
Radek Šimík (University of Groningen)
Thomas Weskott (Universität Potsdam)


Lecture abstracts