SSoL 2011

The 5th Summer School of Linguistics took place from 20 to 26 August 2011 in Dačice, Czech Republic. It was financially supported by the Faculty of Arts, Charles University in Prague.

Schedule

  10.00–11.10 11.20–12.30 14.00–15.10 15.20–16.30 17.00–18.10 18.20–19.30
Sa
20. 8.
ARRIVAL ARRIVAL Smolík:
Gramatické symptomy vývojové dysfázie: výsledky z opakování vět v češtině
Jagerčíková:
SLI u česky hovoriacích detí a jeho vztah k špecifickým poruchám učenia
Caravolas:
Reading and spelling development across European languages
Caravolas:
Reading and spelling development across European languages
Su
21. 8.
Biskup:
Prepositions, prefixes and their syntactic and semantic properties
Beňuš:
Issues in the phonetics and phonology of vowels in Slovak and Hungarian: Articulatory Phonology approach I.
H. Lehečková:
Afaziologie v lingvistice, Lingvistika v afaziologii
FREE Caravolas:
Reading and spelling development across European languages
Caravolas:
Reading and spelling development across European languages
Mo
22. 8.
FREE FREE Biskup:
Prepositions, prefixes and their syntactic and semantic properties
Beňuš:
Issues in the phonetics and phonology of vowels in Slovak and Hungarian: Articulatory Phonology approach II.
Milotová:
Pozice subjektu infinitivu: Infinitiv v podmínkových větách

Feldmeier:
Addressing behaviour of Czech migrants in Germany
Tu
23. 8.
Hanulíková:
Social information in language processing
Hanulíková:
Social information in language processing
Davidson:
Cognitive neuroscience of multilingualism
Davidson:
Cognitive neuroscience of multilingualism
ter Beek:
Introduction to verb second in Germanic
ter Beek:
Introduction to verb second in Germanic
We
24. 8.
FREE FREE Skarnitzl:
Český hláskový systém v současném výzkumu
Skarnitzl:
Český hláskový systém v současném výzkumu
WORKSHOPS:
- gramatický
- psycholing-
vistický
- korpusový
WORKSHOPS:
- gramatický
- psycholing-
vistický
- korpusový
Th
25. 8.
Dotlačil:
Kvantifikace v jazyce, aneb úvod do formalní sémantiky I.
Dotlačil:
Kvantifikace v jazyce, aneb úvod do formalní sémantiky II.
WORKSHOPS:
- fonetický
- psycholing-vistický
- kontaktový
WORKSHOPS:
- fonetický
- psycholing-vistický
- kontaktový
Čech:
Teorie sítí v lingvistice I.
Dotlačil:
Kvantifikace v jazyce, aneb úvod do formalní sémantiky III.
Fr
26. 8.
Weskott:
The processing of marked word order
Weskott:
The processing of marked word order
Chromý:
Výzkum produkce psaného textu
Chromý:
Výzkum produkce psaného textu
Čech:
Teorie sítí v lingvistice II.Lecturers

Janneke ter Beek (Hogeschool Utrecht)
Štefan Beňuš (Constantine the Philosopher University in Nitra)
Petr Biskup (Universität Leipzig)
Markéta Caravolas (Bangor University)
Radek Čech (University of Ostrava)
Doug Davidson (Basque Center on Cognition, Brain and Language)
Jakub Dotlačil (University of California Santa Cruz)
Beate Feldmeier (Universität Regensburg)
Adriana Hanulíková (Basque Center on Cognition, Brain and Language)
Jan Chromý (Charles University in Prague)
Zuzana Jagerčíková (Charles University in Prague)
Helena Lehečková (University of Helsinki)
Kateřina Milotová (Universität Regensburg)
Radek Skarnitzl (Charles University in Prague)
Filip Smolík (Institute of Psychology, Academy of Sciences of the Czech Republic)
Thomas Weskott (Universität Potsdam)


Lecture abstracts

Lecture abstracts here.