SSoL 2012

The 6th Summer School of Linguistics took place from 18 to 24 August 2012 in Dačice, Czech Republic. It was financially supported by the Faculty of Arts, Charles University in Prague.

Schedule

  10.00–11.10 11.20–12.30 14.00–15.10 15.20–16.30 17.00–18.10 18.20–19.30
Sa
18. 8.
ARRIVAL ARRIVAL Postma & Postma:
Automatická detekce osobnosti z řečového signálu
Postma & Postma:
Nearbitrárnost spojení znaku a označovaného neboli Jak se de Saussure mýlil; Výhody a nevýhody řečové imitace
Kubiš:
Čínské znakové písmo
Frynta:
Evoluce jazyků: využití fylogenetických metod
Su
19. 8.
Volín:
Statistické zpracování dat v empirickém lingvistickém výzkumu I.
Volín:
Statistické zpracování dat v empirickém lingvistickém výzkumu II.
FREE Podlipský:
Integrace percepčních vodítek při vnímání řeči: percepce českých samohlásek
Krajewski:
The introduction to the usage-based  approach to language acquisition I.
Krajewski:
The introduction to the usage-based  approach to language acquisition II.
Mo
20. 8.
FREE FREE Volín:
Statistické zpracování dat v empirickém lingvistickém výzkumu III.
Villegas:
Parallels between musical consonance and speech intelligibility
Krajewski:
Development of Polish noun inflections from a usage-based perspective I.

Krajewski:
Development of Polish noun inflections from a usage-based perspective II.
Tu
21. 8.
Štumpf:
Dokumentace dialektální dolní lužické srbštiny v rámci programu DoBeS
Wilson:
Dialect accommodation and second-dialect acquisition: a general overview
Volín:
Statistické zpracování dat v empirickém lingvistickém výzkumu IV.
Villegas:
The role of speech rate on speech intelligibility
Birzer:
When constructions meet statistics: assessing linguistic data with collostructional analysis
Birzer:
Verba dicendi and discourse: a collostructional analysis
We
22. 8.
FREE FREE WORKSHOPS:
a) Čech:
Kvantitativní analýza tematické koncentrace textu
b) Smolík:
Statistika v R: první kroky ke zpracování dat
WORKSHOPS:
a) Čech:
Kvantitativní analýza tematické koncentrace textu
b) Smolík:
Statistika v R: první kroky ke zpracování dat
Šimík:
Aktuální členění věty jako důsledek intermodulární interakce I.
Šimík:
Aktuální členění věty jako důsledek intermodulární interakce II.
Th
23. 8.
WORKSHOPS:
a) Čech:
Kvantitativní analýza tematické koncentrace textu
b) Smolík:
Statistika v R: první kroky ke zpracování dat
Janák:
Vliv klimatických změn na písmo a náboženství starého Egypta
Mačutek:
Kvantitatívna lingvistika I.
Mačutek:
Kvantitatívna lingvistika II.
Wilson:
Moravians in Bohemia and Bohemians in Moravia: dialect contact in the Czech Republic
Chromý:
Protetické /v/ v současné pražské češtině
Fr
24. 8.
WORKSHOP:
Smolík:
Statistika v R: první kroky ke zpracování dat
Janák:
Těla ze zlata: obrazové popisy staroegyptských bohů
Machač:
A přece se dorozumíme aneb K elegantním i brutálním redukcím v mluvené češtině z hlediska fonetických rysů
Machač:
A přece se dorozumíme aneb K elegantním i brutálním redukcím v mluvené češtině z hlediska fonetických rysů
Lecturers

Sandra Birzer (Universität Regensburg)
Radek Čech (University of Ostrava)
Daniel Frynta (Charles University in Prague)
Jan Chromý (Charles University in Prague)
Jiří Janák (Charles University in Prague)
Grzegorz Krajewski (University of Manchester)
Petr Kubiš (Wingstravel)
Ján Mačutek (Comenius University in Bratislava)
Pavel Machač (Charles University in Prague)
Václav Jonáš Podlipský (Palacký university in Olomouc)
Eric Postma (Tilburg University)
Marie Postma (Tilburg University)
Filip Smolík (Institute of Psychology, Academy of Sciences of the Czech Republic)
Radek Šimík (Universität Potsdam)
Kamil Štumpf (Universität Leipzig)
Jullián Villegas (University of the Basque Country)
Jan Volín (Charles University in Prague)
James Wilson (University of Leeds)


Lecture abstracts

Lecture abstracts here.