SSoL 2013

The 7th Summer School of Linguistics took place from 17 to 23 August 2013 in Dačice, Czech Republic. It was financially supported by the Faculty of Arts, Charles University in Prague.

Schedule

  10.00–11.10 11.20–12.30 14.00–15.10 15.20–16.30 17.00–18.10 18.20–19.30
Sa
17. 8.
ARRIVAL ARRIVAL Bašnáková:
Experimentálna pragmatika
Bašnáková:
Experimentálna pragmatika
Harrington:
The relationship between coarticulation, prosody, and sound change: recent models and results
Harrington:
Techniques in phonetics for quantifying historical sound change
Su
18. 8.
WORKSHOPS
Smolík
Štěpánek
WORKSHOPS
Smolík
Štěpánek
Bašnáková:
Experimentálna pragmatika
Bermel:
A case study from morphosyntax I: Designing and running a linguistic experiment
Lukács:
Linguistic and nonlinguistic deficits in language impairment
Lukács:
Linguistic and nonlinguistic deficits in language impairment
Mo
19. 8.
FREE FREE WORKSHOPS
Smolík
Štěpánek
Bermel:
A case study from morphosyntax II: Corpus frequency and acceptability
Lukács:
Linguistic and nonlinguistic deficits in language impairment
Lukács:
Linguistic and nonlinguistic deficits in language impairment
Tu
20. 8.
Bordag:
Osvojování slovní zásoby při čtení v mateřském a cizím jazyce
Bordag:
Osvojování slovní zásoby při čtení v mateřském a cizím jazyce
FREE
Fried:
Relativization strategies in Czech – constructional analysis of syntactic variation
Málková:
Vliv ortografické hloubky na zpracování významu slov v procesu čtení
Málková:
Vliv ortografické hloubky na zpracování významu slov v procesu čtení
We
21. 8.
FREE FREE FREE
WORKSHOPS
Smolík
Štěpánek
Ocelák:
Jazyková kategorizace barvy
Vaněk:
Ultimate attainment in L2
Th
22. 8.
Kelih:
Lexical richness in text: new approaches to stylometrics
Kelih:
Morphosyntactic encoding strategies - A quantitative perspective
WORKSHOPS
Smolík
Štěpánek
Vaněk:
Bilingual lexical processing
Neruda:
Umělá inteligence a učení inspirované přírodou
Neruda:
Umělá inteligence a učení inspirované přírodou
Fr
23. 8.
Filippová:
Vývoj pragmatických dovedností v materskom jazyku
Filippová:
Vývoj pragmatických dovedností v materskom jazyku
David:
Nevědecká etymologie - její principy a fungování (na příkladu toponym)
WORKSHOPS
Smolík
Štěpánek
   


Lecturers

Jana Bašnáková (Max Planck Institute for Psycholinguistics, Nijmegen)
Neil Bermel (University of Sheffield)
Denisa Bordag (Universität Leipzig)
Jaroslav David (Ostravská univerzita v Ostravě)
Eva Filippová (Univerzita Karlova v Praze)
Mirjam Friedová (Univerzita Karlova v Praze)
Jonathan Harrington (Universität München)
Emmerich Kelih (Universität Wien)
Ágnes Lukács (Budapest University of Technology and Economics)
Gabriela Seidlová Málková (Univerzita Karlova v Praze)
Roman Neruda (Ústav informatiky AV ČR)
Radek Ocelák (Univerzita Karlova v Praze)
Filip Smolík (Psychologický ústav AV ČR)
Jan Štěpánek (Univerzita Karlova v Praze)
Norbert Vaněk (University of Cambridge)


Lecture abstracts

Lecture abstracts here.