SSoL 2008

The 2th Summer School of Linguistics took place from 16 to 22 August 2008 in Dačice, Czech Republic. It was financially supported by the Faculty of Arts, Charles University, Prague.


Sa 16/08

10:00–12:30 Škarabelová: Úvod do osvojování jazyka

14:00–16:30 Smolík: Vývojové poruchy jazyka

17:00–19:30 Volín: Statistika v experimentálním výzkumu I


Su 17/08

10:00–12:30 Volín: Statistika v experimentálním výzkumu II

14:00–16:30 Škarabelová: Vztah sociální kognice a jazykového vývoje

17:00–19:30 Volín: Vztah fonetiky a fonologie


Mo 18/08

10:00–12:30 FREE TIME

14:00–16:30 Skarnitzl: Výzkum artikulace I

17:00–19:30 Skarnitzl: Výzkum artikulace II


Tu 19/08

10:00–12:30 Filippová: Porozumění ironii

14:00–16:30 Ota: Early speech development

17:00–19:30 Smith: Psychofonetické aspekty řečové percepce


We 20/08

10:00–12:30 FREE TIME

14:00–16:30 Škarabelová: Srovnání teorii raného vývoje dětského jazyka

17:00–19:30 Hanulíková: Lexikálna segmentácia reči, alebo ako deti a dospelí rozpoznávajú slova v hovorenej reči


Th 21/08

10:00–12:30 Kučerová: Morfo-syntaktické interakce I

14:00–16:30 Kučerová: Morfo-syntaktické interakce II

17:00–19:30 Lukavský: Monitorování očních pohybů v experimentální psychologii a psycholingvistice


Fr 22/08

10:00–12:30 FREE TIME

14:00–16:30 Smolík: Reprezentace gramatických kategorií

17:00–19:30 PANEL DISCUSSION


Lecturers

Eva Filippová (Charles University in Prague)

Adriana Hanulíková (Max Planck Institute for Psycholinguistics, Nijmegen)

Ivona Kučerová (McMaster University, Hamilton)

Jiří Lukavský (Institute of Psychology, Academy of Sciences of the Czech Republic)

Mitsuhiko Ota (University of Edinburgh)

Radek Skarnitzl (Charles University in Prague)

Rachel Smith (University of Glasgow)

Filip Smolík (Institute of Psychology, Academy of Sciences of the Czech Republic)

Barbora Skarabela (University of Edinburgh)

Jan Volín (Charles University in Prague)