SSoL 2009

The 3th Summer School of Linguistics took place from 15 to 22 August 2009 in Dačice, Czech Republic. It was financially supported by the Faculty of Arts, Charles University, Prague.


Sa 15/08

10:00–12:30 Fried: Úvod do konstrukční gramatiky I

14:00–16:30 Fried: Úvod do konstrukční gramatiky II

17:00–19:30 FREE TIME


Su 16/08

10:00–12:30 Hanulíková: Experience-based processing of foreign accented speech

14:00–16:30 Davidson: Overview of neuroimaging and electro-physiological methods

17:00–19:30 Elšík: Gramatické a lexikální přejímání v romštině


Mo 17/08

10:00–12:30 FREE TIME

14:00–16:30 Smolík: Porozumění pádovým tvarům a slovosledu u dětí

17:00–19:30 Kuminiak: Konštrukcia gramatickej zhody v produkcii


Tu 18/08

10:00–12:30 Kratochvíl: Úvod do popisu malých jazyků

14:00–16:30 Kratochvíl: Technika a metody popisu malých jazyků

17:00–19:30 D. Bordag: Morfologie řečové produkce v mateřském a cizím jazyce


We 19/08

10:00–12:30 Ut-seong Sio: Syntax jihočínských nářečí

14:00–16:30 FREE TIME

17:00–19:30 FREE TIME


Th 20/08

10:00–12:30 Kratochvíl: Jazyky abui a sawila

14:00–16:30 S. Bordag: Unsupervised natural language processing

17:00–19:30 Schmiedtová: Od myšlení pro mluvení k vidění pro mluvení I


Fr 21/08

10:00–12:30 Schmiedtová: Od myšlení pro mluvení k vidění pro mluvení II

14:00–16:30 Schmiedtová: Od myšlení pro mluvení k vidění pro mluvení III

17:00–19:30 PANEL DISCUSSION


Sa 22/08

10:00–12:30 Medová: SE – české antipasivum

14:00–16:30 Volín: Zkoumání rytmu v běžné řeči

17:00–19:30 Smolík: Strukturní priming v porozumění a zpracování gramatické struktury vět


Lecturers

Denisa Bordag (Universität Leipzig)

Stefan Bordag (Max Planck Institut für ethnologische Forschung, Halle)

Doug Davidson (Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour)

Viktor Elšík (Charles University in Prague)

Mirjam Fried (Institute of the Czech Language, Academy of Sciences of the Czech Republic)

Adriana Hanulíková (Max Planck Institute, Nijmegen)

František Kratochvíl (Hong Kong Baptist University)

František Kuminiak (formerly Johns Hopkins University)

Lucie Medová (University of South Bohemia in České Budějovice)

Barbara Schmiedtová (Universität Heidelberg)

Filip Smolík (Institute of Psychology, Academy of Sciences of the Czech Republic)

Joanna Ut-seong Sio (Hong Kong Baptist University)

Jan Volín (Charles University in Prague)


Lecture abstracts

Lecture abstracts here