SSoL 2011

The 5th Summer School of Linguistics took place from 20 to 26 August 2011 in Dačice, Czech Republic. It was financially supported by the Faculty of Arts, Charles University, Prague.


Sa 20/08

10:00–11:10 ARRIVAL

11:20–12:30 ARRIVAL

14:00–15:10 Smolík: Gramatické symptomy vývojové dysfázie: výsledky z opakování vět v češtině

15:20–16:30 Jagerčíková: SLI u česky hovoriacích detí a jeho vztah k špecifickým poruchám učenia

17:00–18:10 Caravolas: Reading and spelling development across European languages

18:20–19:30 Caravolas: Reading and spelling development across European languages


Su 21/08

10:00–11:10 Biskup: Prepositions, prefixes and their syntactic and semantic properties

11:20–12:30 Beňuš: Issues in the phonetics and phonology of vowels in Slovak and Hungarian: Articulatory Phonology approach I

14:00–15:10 H. Lehečková: Afaziologie v lingvistice, Lingvistika v afaziologii

15:20–16:30 FREE TIME

17:00–18:10 Caravolas: Reading and spelling development across European languages

18:20–19:30 Caravolas: Reading and spelling development across European languages


Mo 22/08

10:00–11:10 FREE TIME

11:20–12:30 FREE TIME

14:00–15:10 Biskup: Prepositions, prefixes and their syntactic and semantic properties

15:20–16:30 Beňuš: Issues in the phonetics and phonology of vowels in Slovak and Hungarian: Articulatory Phonology approach II

17:00–18:10 Milotová: Pozice subjektu infinitivu: Infinitiv v podmínkových větách

18:20–19:30 Feldmeier: Addressing behaviour of Czech migrants in Germany


Tu 23/08

10:00–11:10 Hanulíková: Social information in language processing

11:20–12:30 Hanulíková: Social information in language processing

14:00–15:10 Davidson: Cognitive neuroscience of multilingualism

15:20–16:30 Davidson: Cognitive neuroscience of multilingualism

17:00–18:10 ter Beek: Introduction to verb second in Germanic

18:20–19:30 ter Beek: Introduction to verb second in Germanic


We 24/08

10:00–11:10 FREE TIME

11:20–12:30 FREE TIME

14:00–15:10 Skarnitzl: Český hláskový systém v současném výzkumu

15:20–16:30 Skarnitzl: Český hláskový systém v současném výzkumu

17:00–18:10 WORKSHOPS:

A) gramatický

B) psycholingvistický

C) korpusový

18:20–19:30 WORKSHOPS:

A) gramatický

B) psycholingvistický

C) korpusový


Th 25/08

10:00–11:10 Dotlačil: Kvantifikace v jazyce, aneb úvod do formalní sémantiky I

11:20–12:30 Dotlačil: Kvantifikace v jazyce, aneb úvod do formalní sémantiky II

14:00–15:10 WORKSHOPS:

A) fonetický

B) psycholingvistický

C) kontaktový

15:20–16:30 WORKSHOPS:

A) fonetický

B) psycholingvistický

C) kontaktový

17:00–18:10 Čech: Teorie sítí v lingvistice I

18:20–19:30 Dotlačil: Kvantifikace v jazyce, aneb úvod do formalní sémantiky III


Fr 26/08

10:00–11:10 Weskott: The processing of marked word order

11:20–12:30 Weskott: The processing of marked word order

14:00–15:10 Chromý: Výzkum produkce psaného textu

15:20–16:30 Chromý: Výzkum produkce psaného textu

17:00–18:10 Čech: Teorie sítí v lingvistice II


Lecturers

Janneke ter Beek (Hogeschool Utrecht)

Štefan Beňuš (Constantine the Philosopher University in Nitra)

Petr Biskup (Universität Leipzig)

Markéta Caravolas (Bangor University)

Radek Čech (University of Ostrava)

Doug Davidson (Basque Center on Cognition, Brain and Language)

Jakub Dotlačil (University of California Santa Cruz)

Beate Feldmeier (Universität Regensburg)

Adriana Hanulíková (Basque Center on Cognition, Brain and Language)

Jan Chromý (Charles University in Prague)

Zuzana Jagerčíková (Charles University in Prague)

Helena Lehečková (University of Helsinki)

Kateřina Milotová (Universität Regensburg)

Radek Skarnitzl (Charles University in Prague)

Filip Smolík (Institute of Psychology, Academy of Sciences of the Czech Republic)

Thomas Weskott (Universität Potsdam)


Lecture abstracts

Lecture abstracts here